EVELYN COLLANTES / Tatlong Maligno Sa BolinganFront Cover Art

EVELYN COLLANTES

Taken from the piece

"Tatlong Maligno Sa Bolingan", 1983

Mixed media 56 x 33,5 cm

No hay comentarios:

Publicar un comentario